De kracht van ICT optimaal benutten

Onderzoek toont aan dat de slimme leeromgeving die de stappen van een leerling volgt en direct hints en feedback geeft een stuk effectiever is dan een leeromgeving die geen of alleen op het eindantwoord feedback geeft.

Dit principe vormt de basis van het Intelligent Tutoring System (ITS) concept. SmartRekenen voegt ITS samen met het klassikaal of individueel evalueren van de behaalde resultaten en bijsturen van het leertraject. Dit onderwijsconcept zorgt voor een duidelijk hoger leerrendement.

Lees meer

Het team

SmartRekenen wordt ontwikkeld door EduHint. Sinds 2012 maakt ons team blended lesmethodes voor vo en mbo. Naast SmartRekenen maken wij ook SmartWiskunde.

Ons team bestaat uit ervaren ontwikkelaars, auteurs en didactici. Stuk voor stuk experts op het gebied van interface en vormgeving, databases, intelligente algoritmes voor adaptief leren en de ontwikkeling van wiskunde didactiek i.c.m. de kracht van ICT.

Samen ontwikkelen wij de slimme digitale leeromgeving EduHint.

Lees meer

Iteratief en incrementeel ontwikkelen

EduHint en onze lesmethodes worden ontwikkeld volgens een iteratief en incrementeel ontwikkeproces. Dit betekent dat we de software continu verbeteren en voorzien van updates. Achter de schermen worden er wekelijks updates gedaan. Zo kunnen we eventuele onvolkomenheden snel herstellen.

Nieuwe ontwikkelingen of nieuw lesmateriaal worden samen met scholen getest voordat deze beschikbaar komen. Zo passen wij de omgeving en de lesmethodes aan op uw wensen, zonder dat u tot het nieuwe schooljaar hoeft te wachten op een verbeterde editie.

Lees meer

Betrouwbaar en bewezen lesmethodes

Onze lesmethodes en het EduHint platform worden sinds de lancering in 2012 door meer dan 400 scholen en 100.000 leerlingen en docenten gebruikt. Op basis van de vele gesprekken op scholen blijven we up to date van de wensen.

Zo kunnen we onze methodes aansluiten op de praktijk en snel inspelen op veranderende situaties.

Lees meer

Wat is SmartRekenen?

SmartRekenen is dé complete blended rekenmethode voor alle leerjaren en niveaus vo en mbo. SmartRekenen bevat oefenen, toetsen en theorie voor alle referentieniveaus 1F, 2A, 2F, 3F.

Met SmartRekenen werkt een leerling stapsgewijs aan de lesstof, ondersteund met activerende hints en feedback per stap. Via het overzichtelijke dashboard is de voortgang te volgen en wordt bijsturen en begeleiden op maat eenvoudig en gemakkelijk.

Lees meer Demo