Onze visie op goed rekenonderwijs

Leerlingen laten groeien door gepersonaliseerd leren met ICT

Rekenen als fundament

Rekenen is het fundament voor het functioneel gebruik van getallen in het dagelijks leven. Leerlingen moeten niet alleen de basisbewerkingen vloeiend beheersen, maar deze kennis ook wendbaar gebruiken in allerhande situaties uit het dagelijks leven.

Wij maken SmartRekenen om elke leerling optimaal te ondersteunen bij het ontwikkelen van zijn rekenvaardigheid en elke docent de juiste informatie en hulpmiddelen te geven om het leerproces te sturen.

Daarbij is goed kunnen rekenen een vaardigheid waar binnen alle vakken in het onderwijs van geprofiteerd wordt.

De kracht van ICT

3

De kracht van ICT optimaal benutten

Onderzoek toont aan dat de slimme leeromgeving die de stappen van een leerling volgt en direct hints en feedback geeft een stuk effectiever is dan een leeromgeving die geen of alleen op het eindantwoord feedback geeft.

Dit principe vormt de basis van onze ProLearn-techniek. SmartRekenen voegt deze techniek samen met het klassikaal of individueel evalueren van de behaalde resultaten en bijsturen van het leertraject. Dit onderwijsconcept zorgt voor een duidelijk hoger leerrendement.

Ontwikkelmethode

Iteratief en incrementeel ontwikkelen

Ons online leerplatform en onze lesmethodes worden ontwikkeld volgens een iteratief en incrementeel ontwikkelproces. Dit betekent dat we de software continu verbeteren en voorzien van updates. Achter de schermen worden er wekelijks updates gedaan. Zo kunnen we eventuele onvolkomenheden snel herstellen.

Nieuwe ontwikkelingen of nieuw lesmateriaal worden samen met scholen getest voordat deze beschikbaar komen. Zo passen wij de omgeving en de lesmethodes aan op uw wensen, zonder dat u tot het nieuwe schooljaar hoeft te wachten op een verbeterde editie.

Betrouwbare lesmethodes

3

Betrouwbaar en bewezen lesmethodes

Onze lesmethodes en het EduHint leerplatform worden sinds de lancering in 2012 door meer dan 400 scholen en 100.000 leerlingen en docenten gebruikt. Op basis van de vele gesprekken op scholen blijven we up to date van de wensen.

Zo kunnen we onze methodes aansluiten op de praktijk en snel inspelen op veranderende situaties.

Op basis van dezelfde concepten introduceren we nu ook SmartWiskunde. Bekijk de website voor meer informatie over onze wiskundemethode.

SmartWiskunde Lesmethodes

Wat is SmartRekenen?

SmartRekenen helpt elke leerling en student bij het optimaal ontwikkelen en onderhouden van de rekenvaardigheid. De intelligente digitale leeromgeving maakt SmartRekenen volledig adaptief en geeft tijdens het oefenen activerende hints en feedback per stap.

Docenten krijgen via een overzichtelijk dashboard snel en eenvoudig de juiste informatie en hulpmiddelen om te begeleiden op maat en het leerproces bij te sturen.

SmartRekenen is beschikbaar voor praktijkonderwijs (pro), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Demo