Volledig adaptief

De juiste stof op het juiste moment

Iedere leerling is uniek

Iedereen leert op zijn eigen manier. Met SmartRekenen gaan alle leerlingen adaptief rekenen. Leerlingen krijgen altijd een passend advies over welke lesstof op dit moment belangrijk is maar SmartRekenen geeft ook keuzevrijheid.

Kan een leerling goed zelfstandig werken? Dan krijgt hij meer keuzevrijheid. Heeft een leerling meer moeite met rekenen? Dan neemt SmartRekenen hem meer bij de hand.

Zo sluit SmartRekenen aan bij verschillen in tempo, niveau en de leerstijl tussen leerlingen.

Lees meer

3

In eigen tempo

SmartRekenen biedt leerlingen de mogelijkheid om elk hoofdstuk te starten met een diagnostische toets. Op basis hiervan wordt duidelijk of de leerling de stof al beheerst of dat de stof nog te moeilijk is.

Wanneer de leerling de stof al beheerst mag hij het oefenen overslaan en verder met het volgende hoofdstuk. Hiermee voorkomen we dat leerlingen onnodig werken aan onderdelen die ze al beheersen.

Wil de leerling toch liever eerst oefenen dan kan dat ook. Na het oefenen volgt dan alsnog de diagnostische toets om te kijken of de leerling de stof beheerst.

Hiermee kan elke leerling adaptief rekenen en in eigen tempo door de stof!

Lees meer

Uitleg en opgaven op maat

Binnen de oefenparagrafen biedt SmartRekenen theorie en opgaven. Ook dit zorgt voor adaptief rekenen. Zo kan de leerling kiezen of hij eerst de theorie doorneemt of direct met de opgaven begint. Blijkt dat de opgaven toch te moeilijk zijn, dan kan hij eenvoudig de theorie oproepen.

SmartRekenen beoordeelt op basis van het oefenen automatisch wanneer een paragraaf voldoende beheerst wordt en geeft de leerling een passend advies. Lukt het niet om de paragraaf voldoende te krijgen? Ook dan geeft SmartRekenen advies om verder te gaan.

Zo blijven leerlingen niet hangen in stof die ze goed beheersen of stof die nog te moeilijk is!

Lees meer

3

Verrijken met eigen materiaal

Om SmartRekenen nog completer te maken en af te stemmen op specifieke behoeftes van uw leerlingen, kunt u het bestaande materiaal verrijken met eigen theorie, video’s of presentaties. Zo sluit de methode nog beter aan bij uw leerlingen en stemt u de inhoud af op uw manier van lesgeven.

Lees meer

Probeer nu!

Wilt u zelf de kracht van SmartRekenen ervaren?
Bekijk de demo, vraag een proeflicentie en een informatiepakket aan of start een pilot met uw klas!