Grip op leren

Eenvoudig inzicht in het niveau van de leerling.

Doelen stellen

In SmartRekenen stelt u als docent de rekendoelen voor een bepaalde periode. Dit kan zowel per klas als per leerling. Binnen het doel kan de leerling in zijn eigen tempo werken. Zo ontstaat een goede mix van structuur en vrijheid.

U kunt kiezen om de leerlijn van de methode te gebruiken of zelf doelen te stellen en daarmee meer individuele leerlijnen te creëren. Ook kunt u via doelen SmartRekenen integreren met andere vakken.

Hiermee maakt u het best passende lesplan op maat.

Inzicht tot in detail

3

Inzicht tot in detail

Via het docentendashboard krijgt u inzicht in het rekenniveau en ziet u de vorderingen binnen het doel. Door middel van slimme attenties ziet u direct de aandachtsgebieden per klas of per leerling. Zo weet u welke leerlingen extra aandacht verdienen en welke stof u extra kunt behandelen.

Door in te zoomen ziet u de uitwerking van een leerling, inclusief alle tussenstappen. Hiermee krijgt u heel specifiek de problemen in kaart en gaat u lesgeven op maat.

Gericht bijsturen

Gericht bijsturen

Door het inzicht in het rekenniveau dat SmartRekenen geeft, houdt u tijd over om gericht te bepalen hoe en waar u bijstuurt. U geeft bijvoorbeeld een extra instructie, plant de lesstof nogmaals in of differentieert uw leerlingen in tempo en niveau.

Zo helpt SmartRekenen u om de lessen af te stemmen op de behoefte van elke leerling binnen een klas. Dit verhoogt daarmee de leeropbrengst voor elke leerling.

Eigen materiaal toevoegen

3

Verrijken met eigen materiaal

Om SmartRekenen nog completer te maken en af te stemmen op specifieke behoeftes van uw leerlingen, kunt u het bestaande materiaal verrijken met bronnen zoals theorie, video’s, presentaties en andere bestanden. Naast bronnen kunt u ook aantekeningen maken en berichten sturen om zo persoonlijk feedback aan de leerling te geven.

Zo sluit de methode nog beter aan bij uw leerlingen en stemt u de inhoud af op uw manier van lesgeven.

Probeer SmartRekenen uit

Probeer nu!

Wilt u zelf de kracht van SmartRekenen ervaren?
Bekijk de demo, vraag een proeflicentie en een informatiepakket aan of start een pilot met uw klas!